kadry i płace

Dla klientów, którzy powierzają nam prowadzenie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów, prowadzimy również obsługę kadrowo-płacową.

W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi m.in.:

 - sporządzanie list płac
 - przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
 - przygotowywanie deklaracji miesięcznych z tytułu podatku dochodowego  osób  fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło)
 - przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników
 - prowadzenie teczek osobowych pracowników