księgowość

Oferujemy naszym klientom kompleksowa obsługę księgową:

 - prowadzenie ksiąg rachunkowych
 - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 - prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych
 - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 - prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 - rozliczanie w zakresie podatku VAT
 - wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 - doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 - opracowywanie Zakładowych Planów Kont
 - rozliczanie w zakresie podatku dochodowego
 - sporządzanie sprawozdań finansowych
 - sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 - reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i  innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 - przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o   przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS.