współpraca

Po podpisaniu umowy z naszym biurem klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu. Dokumenty te należy dostarczyć do naszego biura w uzgodnionych terminach.
W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach.
Biuro przez swoich pracowników prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia. Prowadzi pełną obsługę kadrowo-płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla swoich Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy. Udziela również Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.